Szkoły na Węgrzech.

Obowiązek szkolny na Węgrzech trwa od 6 roku życia do ukończenia przez ucznia 18 lat. Językiem nauczania jest język węgierski. Początek przypada na pierwszy roboczy dzień września a koniec na połowę czerwca następnego dnia. Lekcje odbywają się od poniedziałku do piątku, trwają zwykle 45 min, jednak ich długość może przeciągnąć się nawet do 60 min […]