Szkoły na Węgrzech.

Obowiązek szkolny na Węgrzech trwa od 6 roku życia do ukończenia przez ucznia 18 lat. Językiem nauczania jest język węgierski. Początek przypada na pierwszy roboczy dzień września a koniec na połowę czerwca następnego dnia. Lekcje odbywają się od poniedziałku do piątku, trwają zwykle 45 min, jednak ich długość może przeciągnąć się nawet do 60 min (ale może także krótszy niż trzy kwadransy) zależy to od programu obowiązującego w szkole. Prawo określa także maksymalną dzienną liczbę godzin lekcyjny dla poszczególnych klas: 4h dla klas 1-3, 4,5h dla klas 4-6, 5h dla klas 7-8, 5,6h dla klas 9-10 i 6h dla klas 11 i wyżej.Zajęcia rozpoczynają się zwykle 0 8 i kończą o 14.

Etapy edukacji:

  • przedszkolny(3 a 6 rokiem życia) – tak jak w Polsce zerówka jest obowiązkowa. Ale większość dzieci węgierskich mają za sobą kilka lat przedszkolnych lat.
  • podstawowa

podzielone na 3 cykle :

  1.  wiek 6-8 – cykl wprowadzający
  2. wiek 8-10

cykl podstawowy/elementarny

  1. wiek 10-12 – cykl fundamentalny podstawowy
  • Średni I stopnia(Gimnazjum)( 10-12 roku życia) – cykl fundamentalny podstawowy, (12-14 roku życia) -cykl rozwojowy
  • Średni II stopnia(14-18 roku życia) – tutaj młodzież uczy się 4 lata według programu ogólnokształcącego lub po dwóch latach mogą przejść na profil zawodowy, ale ma zniknąć taki system ponieważ zakładają że wszyscy młodzi mają kończyć pełną szkolę średnią.

Naukę w szkolę kończy się oczywiście egzaminami takim jak w Polsce matura po której można się ubiegać o miejsce na uczelni wyższej. A jeżeli ktoś kończy szkolę zawodową to musi jeszcze przystąpić do egzaminu zawodowego. Węgierscy uczniowie mają oczywiście jeszcze do wyboru m.in. ośmioletnie gimnazja, które pozwalają im kontynuować naukę aż do matury bez potrzeby zmiany szkoły. Ale oczywiście obowiązek edukacyjny trwa tu 12 lat. Wszyscy którym marzy się  zdobycie wykształcenia wyższego muszą przystąpić do egzaminu kończącego szkolę średnią. Składa się on z pięciu przedmiotów, a każdy z nich zalicza się ustnie i pisemnie. Przedmiotami obligatoryjnymi są: język węgierski, matematyka, język obcy i historia. Piątym przedmiotem można wybrać spośród: biologii, chemii, fizyki i geografii. Można go też zastąpić egzaminem zawodowym. Każdy z przedmiotów można zdawać na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Wybór należy do ucznia.

Pozdrawiam Wszystkich,

M.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *